Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Zdrowie

Zdrowie

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki.

Ministerstwo Zdrowia tworzy koncepcję Centralnej e-Rejestracji pacjentów.

Punktor

Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizy oraz konsultacje ze środowiskiem medycznym.

Punktor

Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło wstępną analizę dostępnych rozwiązań.

Punktor

Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych.

 Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło wstępną analizę dostępnych rozwiązań.

Punktor

Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi uzgodnienia wewnątrzresortowe na temat ogłoszenia konkursu.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Podatki

Mieszkania

Bezpieczeństwo

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska