Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

100 konkretów

na pierwsze 100 dni rządów!

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

1. Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury in vitro przeznaczymy nie mniej niż 500mln zł. – tak by pary, które chcą mieć dzieci miały dostęp do najnowocześniejszych metod.

Projekt o bezpłatnym in vitro był pierwszym, przyjętym przez rząd Donalda Tuska. Od 1 czerwca Polki i Polacy będą mogli korzystać z tego bezpłatnego programu. Przeznaczymy na to pół miliarda złotych z budżetu państwa. Projekt prowadzony jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Punktor

2. Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki.

Ministerstwo Zdrowia tworzy koncepcję Centralnej e-Rejestracji pacjentów.

Punktor

3. Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizy oraz konsultacje ze środowiskiem medycznym.

Punktor

4. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

Ministerstwo Finansów prowadzi audyt finansów publicznych oraz uzgadnia zmiany z samorządami, które partycypują we wpływach z podatku PIT.

Punktor

5. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT).

Ministerstwo Finansów skierowało projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu. Prowadzone są uzgodnienia wewnątrzresortowe.

Punktor

6. Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30%. Nie mniej niż 1500zł brutto podwyżki dla nauczyciela.  Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela – mniej biurokracji, większa niezależność w doborze lektur, rozszerzaniu tematów. 

W budżecie zapewniliśmy środki na podwyżki dla nauczycieli. Podwyżkę 30% otrzymali nauczyciele w szkołach, przedszkolach i uczelniach wyższych. Natomiast nauczyciele początkujący otrzymują  o 33% więcej!

20.02.2024 Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli:

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego (brutto) wynoszą:

dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli)

 • nauczyciel poczatkujący – 4 908 zł
 • nauczyciel mianowany – 5 057 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł

dla pozostałych nauczycieli

 • nauczyciel poczatkujący – 4 788 zł
 • nauczyciel mianowany – 4 910 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 5 148 zł

Podwyżka wynagrodzeń jest możliwa dzięki rekordowemu zwiększeniu subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2% od kwoty subwencji oświatowej w 2023 roku.

Punktor

7. Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5%. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umieściło projekt ustawy w wykazie prac legislacyjnych rządu. Pracuje nad nim Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Punktor

8. Zlikwidujemy tzw. „pułapkę rentową”: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy, których celem jest przygotowanie założeń projektu.

Punktor

9. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach z NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety.

W styczniu  2024 roku Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o prawie do decyzji o bezpiecznym przerywaniu ciąży do 12. tygodnia.

Złożony w Sejmie projekt zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

W projekcie zapisano ponadto, że przerwanie ciąży po upływie 12 tygodnia jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Wspieramy Polki w walce o ich prawa!

Punktor

10. Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. 

W Ministerstwie Zdrowia powołany został zespół ekspertów z zakresu anestezjologii, ginekologii i perinatologii.

Punktor

11. Zapewnimy pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

Ministerstwo Zdrowia przekazało wykaz badań do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu otrzymania rekomendacji oraz wyceny.

Punktor

12. Zapewnimy dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.

Parlament uchwalił projekt ustawy o „pigułce dzień po” dostępnej bez recepty dla osób od 15. roku życia.

Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką „dzień po”, stosowana jest już po odbytym stosunku seksualnym, który był niezabezpieczony lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okazały się niewystarczające. Zapobiega ona zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji.

Antykoncepcja awaryjna to prawo każdej i każdego z nas!

Punktor

13. Wspieramy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu „Aktywna mama” wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. „babciowe”. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad założeniami do projektu ustawy. Nowy zasiłek ma być wypłacany w trzecim kwartale 2024 roku.

Punktor

14. Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne. 

Polskie lasy to nasze dobro narodowe. W styczniu 2024 Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczyło możliwość wycinki w 10 kluczowych obszarach leśnych!

Punktor

15. Zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów powinien służyć przede wszystkim polskim przetwórcom.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi analizy w tym zakresie. Natomiast Lasy Państwowe przygotowują rekomendacje dla Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Punktor

16. Zlikwidujemy Fundusz Kościelny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace analityczne nad zmianą modelu regulacji ubezpieczenia społecznego duchownych. Przygotowywane są założenia rozwiązań, które mają doprowadzić do przeniesienia ciężaru finansowania składek na ubezpieczenia społeczne za duchownych z Funduszu Kościelnego na instytucje diecezjalne, zakonne lub samych duchownych z zachowaniem pełnych gwarancji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego dla osób duchownych.

Powołany został międzyresortowy zespół, który przystąpił do pracy nad zmianą systemu finansowania Funduszu Kościelnego oraz innych źródeł finansowania z pieniędzy publicznych kościołów, w tym także finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych.

Punktor

17. Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych.

Od 1 września 2024 roku oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen ani nie będą miały wpływu na to, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem.

Punktor

18. Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace legislacyjne w tym zakresie.

Punktor

19. Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150% płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000zł. .

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu. Aktualnie jest on przedmiotem prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Punktor

20. Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizę i ocenę stanu faktycznego w zakresie udziału w sprzedaży produktów pochodzenia polskiego w sklepach wielkopowierzchniowych. Trwają konsultacje z przedstawicielami sieci sklepów. Analizowane są obowiązujące przepisy prawa w zakresie obligatoryjnego oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów żywnościowych.

Punktor

21. Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące oczekiwań społecznych w zakresie czasu pracy oraz dni wolnych od pracy.

Punktor

22. Łamanie Konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu:

 • Andrzeja Dudę – za odmowę przyjęcia ślubowania od trzech prawidłowo wybranych przez Sejm VII kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz za zastosowanie prawa łaski w stosunku do nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy,
 • Mateusza Morawieckiego – za wydanie decyzji polecającej Poczcie Polskiej przeprowadzenie nielegalnych wyborów kopertowych,
  • Powołaliśmy komisję śledczą ds. wyborów kopertowych, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie śledztwo. W Prokuraturze został przesłuchany Mateusz Morawiecki, ma również stanąć przed komisją śledczą.
 • Jacka Sasina – za bezprawne wydanie 70mln zł na wybory kopertowe,
  • Powołaliśmy komisję śledczą ds. wyborów kopertowych, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie śledztwo. Jacek Sasin został przesłuchany przez Prokuraturę oraz stanął przed komisją śledczą.
 • Zbigniewa Ziobro – za wykorzystywanie do celów partyjnych środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi audyt mający na celu ustalić celowość i rzetelność wydatkowanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zostanie wezwany na przesłuchanie przez komisję śledczą ds. Pegasusa.
 • Adama Glapińskiego – za zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wniosek o pociągnięcie Adama Glapińskiego do odpowiedzialności za brak realizacji strategicznych celów Narodowego Banku Polskiego.
 • Przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, obu za zniszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za naruszenie art. 213. ust. 1 Konstytucji, a także art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz art. 231 Kodeksu karnego).
Punktor

23. Złożymy wnioski do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób:

 • Jarosława Kaczyńskiego – za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa,
 • Łukasza Szumowskiego – za miliony wydane na niesprawne respiratory,
 • Janusza Cieszyńskiego – za współudział w aferze respiratorowej,
  • Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Cieszyńskiego zostało złożone w Prokuraturze przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 • Antoniego Macierewicza – za ukrywanie wyników badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w Smoleńsku, za zniszczenie polskiego kontrwywiadu i działania na rzecz Rosji,
  • W styczniu br. Minister Obrony Narodowej powołał Zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu TU-154 pod Smoleńskiej w 2010 r. W ramach pracy w.w Zespołu, jak również w toku analizy dokumentów znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej ustalono, iż podkomisja smoleńska doprowadziła do zniszczenia i zagubienia 23 części Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 r. O wyżej wymienionym zaniechaniu przewodniczącego Macierewicza informowany był Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się do Prokuratora Generalnego o podjęcie działań przewidzianych w kpk, mających na celu przeprowadzenie wszystkich dostępnych i możliwych czynności procesowych, zmierzających do ustalenia przyczyn utraty przedmiotowych dowodów rzeczowych, jak również ustalenia miejsca przechowywania innych materiałów i dokumentów objętych w.w śledztwem, które do chwili obecnej – pomimo żądań Prokuratury – nie zostały przekazane właściwym organom.
 • Odpowiedzialnych za bezprawny zakup i inwigilowanie obywateli Pegasusem,
  • Swoje prace rozpoczęła komisja śledcza ds. Pegasusa.
 • Hejterów, którzy wykorzystywali informacje pozyskane z ministerstwa sprawiedliwości do szkalowania niezależnych sędziów,
  • Z delegacji z Ministerstwa Sprawiedliwości odwołani zostali sędziowie zamieszani w tzw. aferę hejterską. Prokuratura prowadzi śledztwo w ich sprawie.
 • Odpowiedzialnych za zmarnowanie miliardów złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce,
  • Zarząd Enei na początku roku wytoczył powództwo przeciwko byłym władzom spółki za decyzję o budowie bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka. Jednym z odpowiedzialnych jest Paweł Jabłoński – poseł PiS.
 • Prokuratorów usiłujących uchylić immunitet i wszczynających bezpodstawne postępowania karne przeciwko niezawisłym sędziom za wydawane przez nich orzeczenia,
  • Prokurator Generalny Adam Bodnar zainicjował przeprowadzenie pilnego audytu spraw o wskazanym charakterze, zarówno znajdujących się na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego, a także postępowań dyscyplinarnych. Na podstawie wyników analizy zostaną sformułowane wnioski w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności na etapie postępowania przygotowawczego lub weryfikacji dotychczasowego stanowiska oskarżyciela publicznego na etapie postępowania sądowego.
 • Policjantów, którzy pobili kobiety protestujące przeciwko barbarzyńskiemu orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji,
  • Wszczęto pierwsze postępowania. Powołany zostanie dedykowany zespół prokuratorski do analizy spraw, które miały charakter represji prawno-karnych w stosunku do osób, które w latach 2015-2023 uczestniczyły w protestach ulicznych i zgromadzeniach publicznych organizowanych w reakcji na działania władz.
 • Komendanta Jarosława Szymczyka za użycie granatnika w Komendzie Głównej Policji
  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w gabinecie Jarosława Szymczyka, który został odwołany ze stanowiska Komendanta Głównego Policji.
 • Piotra Wawrzyka i jego współpracowników z MSZ za aferę wizową (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 231 i art. 296 § 2 Kodeksu karnego)
  • Piotr Wawrzyk, były wiceminister spraw zagranicznych, został powołany na świadka przez komisję śledczą oraz usłyszał zarzuty w związku z aferą wizową. Grozi mu do 10 lat więzienia!
 • Jacka Kurskiego za niszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 43, art. 44 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo prasowe, art. 231 Kodeksu karnego),
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję i doprowadził do degradacji jej misję, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdej Polki i Polaka informacja o najważniejszych sprawach w kraju.
 • Adama Niedzielskiego  – za wykorzystywanie do celów politycznych danych wrażliwych znajdujących się w rejestrach medycznych prowadzonych w resorcie zdrowia.
  • Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie ujawnienia danych wrażliwych jednego z lekarzy.
Punktor

24. Uwolnimy sądy od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Powołany został Międzyresortowy Zespół ds. Przywracania Praworządności. Przygotowano i skierowano pod obrady Sejmu ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przygotowano do dalszych uzgodnień pakiet zmian prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniony został regulamin urzędowania sądów powszechnych. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało założenia do ustawy rozdzielającej funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Prowadzone są prace nad pozostałymi ustawami dotyczącymi przywrócenia praworządności.

Punktor

25. Zlikwidujemy neoKRS i utworzymy Krajową Radę Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją. Nielegalni sędziowie dublerzy zostaną odsunięci od orzekania. Osądzimy tych, którzy sprzeniewierzyli się sędziowskiemu ślubowaniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i skierowało do parlamentu rządowy projekt zmian w ustawie o KRS.

Punktor

26. Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, aby skuteczniej ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i opublikowało założenia do ustawy o rozdzieleniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej. 

Punktor

27. Rozliczymy Komendanta Głównego Policji za działania łamiące porządek prawny na przykład wykorzystanie Biura Operacji Antyterrorystycznych do tłumienia zgromadzeń w tym strajków kobiet oraz innych działań, na polityczne zlecenie, wymierzonych w opozycję.

Zgodnie z poleceniami ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zostały przeprowadzone kontrole w zakresie:

 1. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r., tzw. sprawa granatnika;
 2. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze pod Ciechanowem 20 sierpnia 2023 r.;

Po kontroli MSWiA na temat: Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r. – 29 lutego 2024 r. złożono zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dwóch sprawach:

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 263 § 2 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Ponadto, 7 marca 2024 r. do prokuratury złożono kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych, w wyniku czego działano na szkodę interesu prywatnego, w ten sposób, że nie podjęto ewakuacji osób przebywających w budynku Komendy Głównej Policji, bezpośrednio po zaistnieniu 14 grudnia 2022 r. zdarzenia nadzwyczajnego (odpalenie granatnika RGW-90).

11 marca 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamieściła informację w serwisie X o tym, że „wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków z związku niesprawdzeniem granatnika pod kątem saperskim oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. W toku tego postępowania zbadane zostanie niezarządzanie ewakuacji budynku KGP”.

Wnioski z kontroli dotyczącej zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Ponadto w Biurze Kontroli Komendy Głównej Policji przygotowywana jest dokumentacja związana z wyjaśnieniem zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy Policji. Dotyczy ona również m.in. zdarzenia z 18 listopada 2020 r. i użycia przez funkcjonariusza  CPKP „BOA” pałki teleskopowej.

Jednocześnie informujemy, że kordony policji nie chronią już partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków.

Punktor

28. Rozliczymy kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń: kierowania sił i środków policyjnych do partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków, „śledzenia” przez patrole umundurowane i operacyjne działaczy i polityków opozycji. 

Zgodnie z poleceniami ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zostały przeprowadzone kontrole w zakresie:

 1. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r., tzw. sprawa granatnika;
 2. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze pod Ciechanowem 20 sierpnia 2023 r.;

Po kontroli MSWiA na temat: Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r. – 29 lutego 2024 r. złożono zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dwóch sprawach:

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 263 § 2 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Ponadto, 7 marca 2024 r. do prokuratury złożono kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych, w wyniku czego działano na szkodę interesu prywatnego, w ten sposób, że nie podjęto ewakuacji osób przebywających w budynku Komendy Głównej Policji, bezpośrednio po zaistnieniu 14 grudnia 2022 r. zdarzenia nadzwyczajnego (odpalenie granatnika RGW-90).

11 marca 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamieściła informację w serwisie X o tym, że „wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków z związku niesprawdzeniem granatnika pod kątem saperskim oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. W toku tego postępowania zbadane zostanie niezarządzanie ewakuacji budynku KGP”.

Wnioski z kontroli dotyczącej zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Ponadto w Biurze Kontroli Komendy Głównej Policji przygotowywana jest dokumentacja związana z wyjaśnieniem zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy Policji. Dotyczy ona również m.in. zdarzenia z 18 listopada 2020 r. i użycia przez funkcjonariusza  CPKP „BOA” pałki teleskopowej.

Jednocześnie informujemy, że kordony policji nie chronią już partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków.

Punktor

29. Zapewnimy finansowanie z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią. Zlikwidujemy szlak przemytników przechodzących z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski i dalej UE.  

Wzmocnienie infrastruktury granicznej UE, a co za tym idzie likwidacja sztucznie wygenerowanego szlaku migracyjnego przez Polskę i kraje bałtyckie jest priorytetem rządu. Dlatego też dokonano audytu funkcjonowania zapory na granicy oraz opracowano plan jej wzmocnienia, aby mogła realizować cel dla jakiego została zbudowana czyli ograniczenie i docelowo zamkniecie szlaku migracyjnego. Wzmocnienie zapory i uzyskanie jej dodatkowej funkcjonalności powinno nastąpić do końca 2024 roku, a zakończenie procesu jej uszczelniania do połowy 2025 roku. Prace planistyczne są już zaawansowane, także w ramach współpracy KG SG z jedną z polskich uczelni technicznych.

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o dofinansowaniu ze środków UE projektu Komendanta Głównego Straży Granicznej pt. „Budowa technicznej ochrony zewnętrznej granicy UE na obszarach wodnych na odcinku granicy RP z Białorusią w POSG cz. II” w kwocie 57 700 000 zł, w tym 43 275 000 zł to wkład UE. Porozumienie finansowe z KGSG zostało podpisane 12.01.2024 r. Środki unijne pochodzą z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (IZGW) w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 01.10.2023 – 30.06.2025.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W ostatnich miesiącach w MSWiA odbyły się liczne spotkania z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej, w tym z Komisarz Ylvą Johansson, poświęcone zagadnieniom zarządzania migracjami, z instrumentalizacją migracji przez Rosję i Białoruś  i możliwościami ograniczenia napływu migrantów z  państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Jednym z najważniejszych aspektów tych rozmów dla Polski jest kwestia solidarnego wsparcia finansowego na poziomie UE w celu wzmocnienia ochrony granicy państwowej. Uzyskano zapewnienie, że KE planuje zwiększenie puli środków na pokrywanie wydatków państw członkowskich związanych z ochroną zewnętrznych granic, jeszcze w 2024 roku. Polska w ostatnich miesiącach wnioskowała o wyasygnowanie tego typu środków z budżetu UE.

Punktor

30. Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi.  

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło wstępną analizę dostępnych rozwiązań.

Punktor

31. Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło wstępną analizę dostępnych rozwiązań.

Punktor

32. Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej. 

Ministerstwo Zdrowia prowadzi uzgodnienia wewnątrzresortowe na temat ogłoszenia konkursu.

Punktor

33. Wprowadzimy „Urlop dla przedsiębiorców”: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie zmian, które pozwolą najmniejszym przedsiębiorcom wziąć urlop od opłacania składek przez jeden wybrany miesiąc w roku. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać właściciele firm, którzy płacą składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób. Roczne przychody takiej firmy nie będą mogły też przekroczyć 2 mln euro.

Gdy przedsiębiorca będzie korzystał z tzw. urlopu dla przedsiębiorców, składki na ubezpieczenie będą opłacane z budżetu państwa.

Punktor

34. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.  Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

 Ministerstwie Zdrowia prowadzi prace koncepcyjne w tym zakresie.

Punktor

35. Pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało wstępne założenia projektu reformy oraz wystąpiło do ZUS o przeprowadzenie wstępnych analiz skutków finansowych.

Punktor

36. Ograniczymy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje wniosek o wpis projektu do wykazu prac Rady Ministrów.

Punktor

37. Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).

Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne dotyczące różnych koncepcji w zakresie wprowadzenia ulg lub kwoty wolnej od podatku z kapitałów pieniężnych. Przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej zasady naliczania podatku od dochodów z lokat i inwestycji.

Punktor

38. Obniżymy VAT dla sektora „beauty” do 8%.   

Od 1 kwietnia 2024 roku w życie wchodzi obniżona stawka podatku VAT dla branży beauty. Od tej pory przedsiębiorcy działający w tej branży będą płacić 8%, a nie 23% stawki podatku.

Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Punktor

39. Odciążymy pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzimy Bon Opiekuńczy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów. 

Minister do spraw Polityki Senioralnej nadzoruje prace nad założeniami do projektu ustawy.

Punktor

40. Stworzymy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. W ciągu pierwszych 100 dni złożymy projekt ustawy i rozpoczniemy szkolenia i certyfikacje. 

Minister ds. polityki senioralnej przedstawiła założenia do projektu i zgłosiła go do wykazu prac Rady Ministrów.
Punktor

41. Złożymy gotowy projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje stanowisko resortu do projektu obywatelskiego. Od marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła o 192,52 zł i wynosi 1780,96 zł.

Punktor

42. Odpolitycznimy szkoły.  Natychmiast wycofamy przedmiot HiT. Wprowadzimy praktyczne, a nie ideologiczne podstawy programowe i podręczniki, tworzone i zatwierdzane przez ekspertów i nauczycieli praktyków w Komisji Edukacji Narodowej, a nie przez polityków. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej natychmiast po zmianie rządu odwołało partyjnych kuratorów oświaty we wszystkich 16. województwach i wyznaczyło osoby pełniące obowiązki kuratorów oświaty. Obecnie już jesteśmy po przeprowadzeniu otwartych konkursów we wszystkich województwach. Od 1 września 2024 roku przedmiot Historia i Teraźniejszość zostanie zlikwidowany dla nowych roczników w szkołach ponadpodstawowych, a w klasach od 4 do 8 SP i w szkołach ponadpodstawowych wejdą odchudzone podstawy programowe ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

Punktor

43. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków – w każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersje elektroniczną. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Podjęto współpracę z Polską Izbą Książki w celu zapewnienia cyfrowych wersji wszystkich podręczników szkolnych.

Punktor

44. W ciągu pierwszych 100 dni rozpoczniemy proces przechodzenia polskiej edukacji na system 1 zmianowy. Od 1 września 2025 wszystkie polskie szkoły podstawowe będą działały w takim systemie.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi analizy w tym zakresie.

Punktor

45. Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań.  Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu.

Dokładnie 1 kwietnia likwidujemy pracy domowe w klasach I–III szkoły podstawowej. W klasach IV–VIII nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi nieobowiązkową, pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, która nie będzie oceniana.

Celem zmian jest odciążenie dzieci i młodzieży z obowiązków szkolnych realizowanych po zakończeniu zajęć szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołując się na wyniki badań naukowych wskazuje, że prace domowe mają pozytywny wpływ na wyniki edukacyjne, ale bardziej w szkołach średnich niż podstawowych.

Punktor

46. Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich. 

Ministra do spraw Równości prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie.

Punktor

47. Podniesiemy kwotę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy i pracuje nad harmonogramem działań.

Punktor

48. Natychmiast przystąpimy do realizacji polityki antyprzemocowej.

30 stycznia 2024 roku Premier Donald Tusk wycofał wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności Konwencji Stambulskiej z Konstytucją RP. Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą to jest coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznej!

Punktor

49. Przywrócimy finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Sprawy zdrowia psychicznego dzieci są dla nas priorytetem. Dlatego w budżecie na 2024 rok przeznaczyliśmy 10 mln złotych na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży!

Punktor

50. Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem.

Mikołaj Pawlak przestał pełnić funkcję Rzecznika Praw Dziecka z dniem 20 grudnia 2023 roku. Nowym Rzecznikiem Praw Dziecka została Monika Horna-Cieślak – prawniczka, która jest prawdziwą przyjaciółką dzieci i walczy o ich prawa!

Punktor

51. Zapewnimy społeczny nadzór nad lasami i możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu do sądu. 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska rozpoczęło modernizację strony internetowej. Na stronie ministerstwa zostanie uruchomiony formularz umożliwiający zgłaszanie propozycji lasów, które powinny być wyłączone z wycinki.

Punktor

52. Rozliczymy partyjnych namiestników PiS za prowadzoną przez ostatnie 8 lat rabunkową gospodarkę leśną. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi audyty w Lasach Państwowych oraz wprowadza zmiany kadrowe – odwołany został Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Wyniki audytów są sukcesywnie przekazywane opinii publicznej.

Punktor

53. Obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiaru czystości.  Zmodernizujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków i uruchomimy narzędzia pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków. Wdrożymy program rewitalizacji rzeki „Czysta Odra”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad usprawnieniem monitoringu. Odbywają się posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na Rzece Odrze. Ustalone zostały również kierunki działań dotyczące sterowania zrzutami wód kopalnianych, automatycznego monitoringu oraz obniżenia zasolenia wód Odry. Opracowany został katalog rekomendacji i działań interwencyjnych, jako element programu „Czysta Odra”.

Punktor

54. Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli.

9 lutego 2024 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne spotkanie specjalnego Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, który pracuje nad koncepcją zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że 31 marca powstanie pierwszy raport dotyczący prac zespołu.

Zespół został powołany przez Premiera Donalda Tuska. Ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Dotyczy to także zasad finansowania m.in.: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych; działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych; odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

W posiedzeniach zespołu uczestniczą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Punktor

55. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy wyznaniowych zostanie uregulowana przez samorządy. Opłaty te nie mogą być okazją do nieuzasadnionych podwyżek wprowadzanych decyzją parafii lub diecezji.

Punktor

56. Stworzymy program odtwarzania torfowisk i mokradeł, który będzie w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko. Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują w Polsce więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie. 

Odbyło się pierwsze międzyresortowe spotkanie w tej kwestii, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało rewizję strategii odtwarzania mokradeł i torfowisk, która będzie podlegała stosownym aktualizacjom. Trwa analiza europejskiego rozporządzenia „Nature Restoration Law”, którego celem jest m.in. poprawa stanu mokradeł, pod kątem europejskiego wsparcia.

Punktor

57. Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich. Wprowadzimy instytucje „miejskiego ogrodnika”, odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzona jest analiza potencjalnych rozwiązań prawnych w zakresie procedur jednostek samorządu terytorialnego dot. wycinki drzew i kompensacji. Prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i niektórych innych ustaw. Równocześnie rozpoczął się proces dofinansowania projektów dot. odbetonowania i zazielenienia terenów miejskich. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska opracowano zestaw wskaźników monitorujących zieloną transformację miast i poziom odporności na zmiany klimatu. Prowadzone są analizy potencjalnych rozwiązań prawnych oraz możliwości finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego instytucji „miejskiego ogrodnika”. Prowadzona jest analiza europejskiego rozporządzenia „Nature Restoration Law”, pod kątem europejskiego wsparcia.

Punktor

58. Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizę i ocenę stanu faktycznego w zakresie infrastruktury i zapotrzebowania miast na miejsca do handlu produktami rolno-spożywczymi.

Punktor

59. Przedstawimy projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku. 

Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej tj. Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście mają charakter uniwersalny, dają możliwość obsługi praktycznie wszystkich typów ładunków, w tym m.in. zboża. Łącznie zdolności przeładunkowe zboża obejmują ponad 13 mln ton w skali roku; w skali jednego miesiąca polskie porty morskie są w stanie obsłużyć ponad 1 mln ton zboża.

W obecnej sytuacji geopolitycznej działania Zarządów Morskich Portów prowadzą do zwiększania zdolności przeładunkowych – zarówno na terminalach już funkcjonujących jak i w nowej ofercie nieruchomościowej, poprzez m.in. pozyskiwanie nowych operatorów terminali o tym profilu, co ma miejsce np. w Porcie Gdańsk, gdzie został ogłoszony przetarg na dzierżawę terenu obejmującego ok. 24 ha w Porcie Północnym, z przeznaczeniem na terminal zbożowy.

Ponadto trwają prace analityczne, dotyczące możliwości  zwiększenia przeładunków, w szczególności w kontekście potencjalnych działań inwestycyjnych po stronie spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Punktor

60. Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje realizację projektu w 2024 roku.

Punktor

61. Wprowadzimy dla rolników fundusz stabilizacyjny, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizy w tym zakresie.

Punktor

62. Obniżymy koszty prowadzenia gospodarstw: zapewniając wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” przeznaczonego dla rolników oraz spółdzielni energetycznych i mającego na celu udzielenie wsparcia inwestycyjnego dla budowy różnych instalacji OZE wraz z magazynami energii. Prowadzony jest nabór wniosków w ramach interwencji 10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie do budowy biogazowni rolniczych do 50 kW, zakupu modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii, pompami ciepła, i kolektorów słonecznych oraz systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich. Całkowity budżet dla tego działania to 1,16 mld zł.

Punktor

63. Zapewnimy czystą i tanią wodę do produkcji rolnej – postawimy na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie. Rolnik ma prawo skorzystać z wody, która spadnie na jego grunt. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad uruchomieniem inwestycji mających na celu zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w ramach KPO, gdzie wspierane będą przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania.

Punktor

64. Rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej

Daniel Obajtek przestał być Prezesem Zarządu ORLEN S.A. Powołana została nowa Rada Nadzorcza spółki, która aktualnie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu ORLEN S.A.

Punktor

65. Ujawnimy listy osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli.

Punktor

66. Odzyskamy publiczne środki od przestępców, którzy dopuścili się kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników. Kontrola obejmie każdy resort, szczebel, instytucję. Ujawnimy nieprawidłowości i wskażemy odpowiedzialnych za korupcję, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi audyty, kontrole, postępowania sprawdzające dotyczące funkcjonowania Ministerstwa pod kierownictwem poprzednich władz. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych przestępstw na szkodę środków publicznych niezwłocznie będą kierowane zawiadomienia do prokuratury. 

W X kadencji Sejmu rozpoczęły swoje prace trzy komisje śledcze mające na celu wyjaśnienie i rozliczenie kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników.

– Komisja śledcza ds. Pegasusa
– Komisja śledcza ds. afery wizowej
– Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych

Punktor

67. Przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski. 

Powołana została komisja śledczą ds. afery wizowej, która rozpoczęła swoje prace 6 lutego 2024 r. Trwają przesłuchania świadków.

Punktor

68. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów.  Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje a nie znajomości rodzinne i partyjne.

Sukcesywnie odwoływani są dotychczasowi członkowie Rad Nadzorczych, a w ich miejsce powoływani są nowi. Nowe Rady Nadzorcze będą prowadzić postępowania kwalifikacyjne do nowych zarządów. Aktualnie są prowadzone postępowania m.in. do TAURON, ENEA, PGE, KGHM, PKO, PGG, JSW, PGZ, Totalizatora Sportowego, PZU. Minister Aktywów Państwowych zwrócił się do organów zarządzających grup kapitałowych objętych jego nadzorem właścicielskim, o wstrzymanie dokonywania zmian personalnych w organach tzw. spółek córek.

Punktor

69. Przywrócimy przejrzystość finansów publicznych. Przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. Winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności. W ciągu 100 dni ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.

Ministerstwo Finansów zakończyło uzgodnienia wewnętrzne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeglądu wydatków. Przeprowadzane są analizy informacji i danych dotyczące całego sektora finansów publicznych, które posłużą do sporządzenia tzw. białej księgi finansów. Kalendarz prac zdeterminowany jest jednak przez terminy sprawozdawcze w różnych obszarach finansów publicznych.

Punktor

70. Zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny, Instytut De Republica i 14 innych powołanych przez PiS agencji i instytutów, które są przechowalnią pisowskich aparatczyków. Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów.

KPRM prowadzi kontrolę w Narodowym Instytucie Wolności. 13 marca 2024 r. Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego Agnieszka Buczyńska odwołała Wojciecha Kaczmarczyka ze stanowiska dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Audyt przeprowadzony w instytucie dotyczył tylko jednego programu i wykazał ponad 20 nieprawidłowości i uchybień. Wkrótce minister ogłosi konkurs na dyrektora NIW-CRSO. Do tego czasu instytutem pokieruje Michał Braun.

Ponadto premier Donald Tusk zlikwidował Instytut De Republica, który przez dwa lata kosztował obywateli 40 mln złotych oraz Instytut Pokolenia, który miał roczny budżet na poziomie 10 mln zł.

Punktor

71. Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 r. otrzymają możliwość powrotu do służby.

Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej realizuje w trybie ustawowym powoływanie byłych żołnierzy zawodowych (żołnierzy rezerwy) do zawodowej służby wojskowej na wakujące stanowiska służbowe zgodnie z  posiadanymi przez tych żołnierzy kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. W okresie od 12 grudnia 2023 roku do 25 lutego 2024 roku powołano do zawodowej służby wojskowej 249 żołnierzy (41 oficerów, 86 podoficerów i 122 szeregowych), którzy zostali zwolnieni ze służby w latach 2015 – 2023.

Punktor

72. Przeprowadzimy kontrolę procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Stworzymy białą księgę dokumentującą wszystkie decyzje pociągające znaczne skutki finansowe, szczególnie poza procedurami przetargowymi i rozliczymy nieprawidłowości.

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi audyt i przegląd resortu przez powołany zespół m.in. w sprawie procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Ponadto powołany został niezależny zespół ds. zbadania rzetelności, staranności procesu funkcjonowania podkomisji oraz efektów jej działania. Do końca czerwca zostanie przedstawiony raport w zakresie oceny działalności podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia.

Punktor

73. W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącą liczbę śmigłowców wielozadaniowych i bojowych, dronów najnowszej generacji i innych elementów obrony powietrznej..

W ramach trwającego procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie pozyskania wskazanych w przedmiotowym projekcie systemów realizowane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej następujące programy:

 1. II faza programu WISŁA – podpisano umowę na dostawę 6 baterii systemu IBSC/PATRIOT w latach 2027-2029;
 2. Wielozadaniowy Śmigłowiec Wsparcia – podpisano umowę na dostawę 32 śmigłowców AW149 w latach 2023-2029;
 3. W zakresie pozyskania Śmigłowców Wielozadaniowych prowadzone są analizy nad wyborem śmigłowca spełniającym zdefiniowane wymagania;
 4. W zakresie pozyskania Śmigłowców Bojowych przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 96 Śmigłowców AH-64 w latach 2025-2035;
 5. W zakresie pozyskania innych elementów obrony powietrznej:

– Program NAREW – podpisano umowę ramową na dostawy zasadniczych elementów dla 23 systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu NAREW w latach 2029-2035;

– Program PILICA+ – podpisano umowę na pozyskanie 22 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich w latach 2024-2029.

Punktor

74. Wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce a nie politykom. Wprowadzimy zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło prace analityczne aktualnie obowiązujących przepisów w przedmiotowym zakresie oraz weryfikuje efektywność obecnych rozwiązań.

Punktor

75. Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield – europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba.

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi konsultacje wewnątrzresortowe w tym zakresie.

Punktor

76. Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW. Zlikwidujemy „policję ministra Kamińskiego” w postaci Biura Nadzoru Wewnętrznego w MSW.  

W Biurze Nadzoru Wewnętrznego oraz w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych trwa audyt. Wnioski zostaną przedstawione po jego zakończeniu.

Punktor

77. Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace analityczne dotyczące przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Wnikliwa analiza zarówno zagadnień prawnych, jak i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem powyższej ustawy pozwoli na podjęcie dalszych działań w tej sprawie.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wdrożył procedurę z dnia 5 marca 2024 r., która określa zasady rozpatrywania spraw dotyczących wnoszenia lub niewnoszenia przez organ emerytalny apelacji i skarg kasacyjnych od wyroków wydanych na podstawie tzw. Ustawy dezubekizacyjnej.

14 marca 2024 r. Minister zarządzeniem ustanowił Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Spraw Postępowań Administracyjnych, do którego zadań należy załatwianie, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  spraw o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Z 2023 r. Poz. 1280, 1429 i 1834), w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Punktor

78. Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych i wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach UE.

Rząd Donalda Tuska odblokował 600 mld złotych dla Polski z Unii. Z tych pieniędzy pochodzących z Funduszu Spójności i Krajowego Planu Odbudowy będziemy realizować kluczowe inwestycje z punktu widzenia interesu narodowego.

Punktor

79. Wprowadzimy obligacje antyinflacyjne poprzez zmianę w ustawie o NBP (gotowy projekt ustawy). Oszczędności Polaków będą zabezpieczone przed inflacją od pierwszego dnia. 

Ministerstwo Finansów prowadzi analizy w tym zakresie.

Punktor

80. Wprowadzimy 0% VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków. 

Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy wprowadzające obniżoną do 0% stawkę VAT na określone usługi transportu pasażerskiego.

Punktor

81. Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie.  

W spółce CPK prowadzony jest audyt wewnętrzny przez Biuro Pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska.  Planowane jest także wyłonienie audytora zewnętrznego.

Punktor

82. Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku.

1 marca 2024 swoje prace rozpoczęło otwarte w Katowicach Ministerstwo Przemysłu. Misję przywrócenia zarządzania polskim przemysłem na Śląsk otrzymała Minister Przemysłu Marzena Czarnecka. 

Ministerstwo Przemysłu będzie zajmować się nie tylko górnikami czy hutnikami, jak się powszechnie sądzi, ale też surowcami energetycznymi, jak ropa naftowa i gaz, oraz polityką atomową państwa polskiego.

Punktor

83. Język śląski zostanie uznany za język regionalny.  Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków.

25 stycznia 2024 Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy uznający język śląski za język regionalny.

Uznanie śląskiego za język regionalny oznacza m.in., że język śląski trafi do szkół jako przedmiot nieobowiązkowy. Na 2024 rok przygotowano w budżecie państwa 2 mln zł na przygotowanie nauczania języka śląskiego w szkołach.

Punktor

84. Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt przepisów modyfikujących system rozliczeń net-billing. Trwają konsultacje sektorowe i wewnątrzresortowe.

Punktor

85. Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach KPO realizuje program pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”, który ma na celu wsparcie 220 społeczności energetycznych. Budżet programu wynosi 851 mln zł.

Punktor

86. Złożymy projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu.  Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest na końcowym etapie przygotowania założeń. Prowadzone są konsultacje sektorowe.

Punktor

87. „Zamrozimy” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.

Ceny gazu zostały zamrożone dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku.

Punktor

88. Skończymy z nielegalnym importem śmieci do Polski. Za rządów PiS Polska stała się śmietniskiem Europy. Będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło rezerwę celową w budżecie na program pilotażowy dot. usuwania odpadów, w kwocie 153 mln zł. Trwa otwarty nabór na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dodatkowo prowadzona jest analiza dotycząca aktualizacji przepisów związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Punktor

89. Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad aktualizacją Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Pierwsze wyniki prac będą dostępne w marcu, a zakończenie prac przewidywane jest na lipiec 2024 r.

Przygotowanie propozycji przepisów planowane jest do końca I połowy 2024 r.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają także prace nad aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej. Model finansowania projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu realizowanego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. , w tym optymalny model wsparcia jest obecnie przedmiotem prac analitycznych.

Punktor

90. Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą.

Punktor

91. Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart”.

Punktor

92. Wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych.

Punktor

93. Przeznaczymy 10 mld złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów oraz przeznaczymy 3 mld złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi uzgodnienia wewnątrzresortowe.

Punktor

94. Skończymy z przekazywaniem środków organizacjom nacjonalistycznym. Wzmocnimy system ekspercki, a politycy nie będą już rozdawać dotacji wg własnych preferencji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymuje finansowanie instytucji, które dotowały skrajne środowiska oraz projekty, które dzieliły Polki i Polaków. Prowadzony jest audyty w instytucjach kultury i podejmowane są realne działania naprawcze. Zweryfikowano kompetencje składów oceniających wnioski dotacyjne dla 32 programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dokonano zmian w radach eksperckich.

Odwołana została Rada Polskiej Fundacji Narodowej, która wykorzystywała pieniądze ze spółek skarbu państwa do prowadzenia kampanii politycznych. Przepływy finansowe podmiotu przez lata budziły wątpliwości, co do transparentności wydatkowania środków. W 2017 roku fundacja sfinansowała m.in. kampanię wspierającą zmiany w wymiarze sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Koszt kampanii “Sprawiedliwe Sądy” wynosił ponad 8,4 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło zabezpieczenia ponad 13 mln złotych, które ministerstwo miało przekazać  muzeum “Pamięć i Tożsamość” w Toruniu, którego założycielem jest ksiądz Tadeusz Rydzyk i należąca do niego fundacja ”Lux Veritatis”.

Powstrzymaliśmy odpływ co najmniej 100 milionów złotych, które resort decyzją poprzedniego ministra Piotra Glińskiego miał przekazać Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ciągu najbliższych 10 lat przy okazji współprowadzenia instytutu z miastem Otwock. W latach 2020-2023 Instytut przekazywał środki m.in. fundacjom powiązanym z Robertem Bąkiewiczem, ich wysokość to ponad 5 mln zł.

Punktor

95. Ułatwimy organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków prywatnych tworząc system zachęt podatkowych dla darczyńców i możliwość podpisywania umów sponsorskich bez prowadzenia działalności gospodarczej.

Trwają uzgodnienia ze stroną samorządową.

Punktor

96. Wzmocnimy autonomię uczelni i zabezpieczymy apolityczność szkół wyższych poprzez zwiększenie finansowania nauki i poprawę transparentności wydatkowanych środków.

Inwestujemy w szkolnictwo wyższe. W budżecie państwa na 2024 rok zaplanowaliśmy ponad 31 mld złotych na ten cel. Jest to o 5 mld zł więcej, niż w budżecie na rok 2023.

Punktor

97. Uzdrowimy mechanizmy ewaluacji nauki. Zweryfikujemy wykaz czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki.

W Ministerstwie Nauki trwają prace związane z przygotowaniem od podstaw wykazu czasopism, który będzie uwzględniał aktualne wartości bibliograficzne czasopism. Ponadto Komisja Ewaluacji Nauki przygotowała projekt utworzenia formularza, który pozwoliłby ocenić polskie czasopisma naukowe, które nie spełniają aktualnie określonych rozporządzeniem kryteriów. Równocześnie Komisja Ewaluacji Nauki pracuje obecnie nad przygotowaniem zarówno oceny skutków ewaluacji przeprowadzonej w 2022 r., jak i przygotowuje propozycje zmian w przepisach dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej.

Punktor

98. Wprowadzimy ustawę o statusie artysty gwarantującą artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy. Pandemia obnażyła wady obecnego systemu, w którym praca twórcza nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Wsparcie dla systemu zapewnią środki, trafiające wcześniej m.in. na Fundusz Kościelny. 

Projekt ustawy zostanie w kwietniu przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizacjom zrzeszającym twórców i artystów w trybie prekonsultacji. W ustawie uproszczono postępowanie przyznawania uprawnień do dopłaty do składek, przygotowano też nowy schemat finansowania. W proces włączania dopłat do składek zaangażowany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Punktor

99. Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finasowanie fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne  media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2mld zł z TVP na leczenie raka. 

W mediach publicznych nie ma już mowy nienawiści. Telewizja i radio spełniają misję publiczną przekazywania rzetelnych informacji, z poszanowaniem widoczności działań wszystkich interesariuszy i  scen politycznych. W programach goszczą politycy wszystkich opcji politycznych. Trwa proces restrukturyzacji spółek medialnych, przygotowujących je do zmian na rynku medialnym w Polsce.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad głęboką reformą mediów publicznych, która zagwarantuje im stabilne finansowanie i niezależność od wpływów politycznych. Pierwszy etap to nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Obie ustawy będą dostosowane do wymogów prawa europejskiego – do tzw. Aktu o Wolności Mediów (MFA), który zostanie przyjęty przez Radę Europy 22 kwietnia 2024. Prace nad ustawą medialną prowadzone są z udziałem środowisk eksperckich i będą przedmiotem konsultacji społecznych.

Złożone zostało zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję i doprowadził do degradacji jej misji, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdej Polki i Polaka informacja o najważniejszych sprawach w kraju.

Zgodnie ze złożoną obietnicą rząd przeznaczył 3 mld złotych na onkologię dziecięcą, równocześnie zapewniając finansowanie TVP, nawet po zlikwidowaniu abonamentu RTV.

Punktor

100. Zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę:

 • cenzurę ekonomiczną czyli cofanie środków finansowych dla instytucji kultury niewygodnych dla władzy,
 • cenzurę personalną czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy.

Programy ministerialne i konkursy grantowe przyznawane są z poszanowaniem różnych poglądów i wolności artystycznej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało nowe rady eksperckie w 32 programach Ministra, które reprezentują szerokie grupy interesariuszy – eksperci zostali powołani ze względu na dorobek, a nie poglądy, w konsultacji z szerokimi środowiskami. Dokonywany jest również przegląd ciał doradczych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ogłosiło konkursy na dyrektorów m.in w Teatrze Starym w Krakowie, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, FINA, Operze Królewskiej i innych.

Rozpoczęto procedurę łączenia zdublowanych instytucji, by transparentnie zarządzać środkami publicznymi. Połączone zostaną: Instytut Książki i Instytut Literatury oraz Instytut Adama Mickiewicza i Biuro “Niepodległa”, Narodowy Instytut Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Logo Platformy Obywatelskiej