Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Świeckie Państwo

Świeckie Państwo

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych.

Od 1 września 2024 roku oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen ani nie będą miały wpływu na to, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem.
Punktor

Zlikwidujemy Fundusz Kościelny.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace analityczne nad zmianą modelu regulacji ubezpieczenia społecznego duchownych. Przygotowywane są założenia rozwiązań, które mają doprowadzić do przeniesienia ciężaru finansowania składek na ubezpieczenia społeczne za duchownych z Funduszu Kościelnego na instytucje diecezjalne, zakonne lub samych duchownych z zachowaniem pełnych gwarancji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego dla osób duchownych.

Powołany został międzyresortowy zespół, który przystąpił do pracy nad zmianą systemu finansowania Funduszu Kościelnego oraz innych źródeł finansowania z pieniędzy publicznych kościołów, w tym także finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych.

Punktor

Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace legislacyjne w tym zakresie.

Punktor

Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli.

9 lutego 2024 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne spotkanie specjalnego Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, który pracuje nad koncepcją zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że 31 marca powstanie pierwszy raport dotyczący prac zespołu.

Zespół został powołany przez Premiera Donalda Tuska. Ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Dotyczy to także zasad finansowania m.in.: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych; działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych; odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

W posiedzeniach zespołu uczestniczą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Rodzina

Kobiety

Rozliczenie rządów PiS

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska