Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Rozliczymy rządy PiS

Rozliczenie rządów PiS

Osoby, które muszą zostać pociągnięte
do odpowiedzialności

Punktor

Łamanie Konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu:

 • Andrzeja Dudę – za odmowę przyjęcia ślubowania od trzech prawidłowo wybranych przez Sejm VII kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz za zastosowanie prawa łaski w stosunku do nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy,
 • Mateusza Morawieckiego – za wydanie decyzji polecającej Poczcie Polskiej przeprowadzenie nielegalnych wyborów kopertowych.
  • Powołaliśmy komisję śledczą ds. wyborów kopertowych, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie śledztwo. W Prokuraturze został przesłuchany Mateusz Morawiecki, ma również stanąć przed komisją śledczą.
 • Jacka Sasina – za bezprawne wydanie 70mln zł na wybory kopertowe.
  • Powołaliśmy komisję śledczą ds. wyborów kopertowych, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie śledztwo. Jacek Sasin został przesłuchany przez Prokuraturę oraz stanął przed komisją śledczą.
 • Zbigniewa Ziobro – za wykorzystywanie do celów partyjnych środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi audyt mający na celu ustalić celowość i rzetelność wydatkowanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zostanie wezwany na przesłuchanie przez komisję śledczą ds. Pegasusa.
 • Adama Glapińskiego – za zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wniosek o pociągnięcie Adama Glapińskiego do odpowiedzialności za brak realizacji strategicznych celów Narodowego Banku Polskiego.
 • Przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, obu za zniszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za naruszenie art. 213. ust. 1 Konstytucji, a także art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz art. 231 Kodeksu karnego).
Punktor

Złożymy wnioski do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób:

 

 • Jarosława Kaczyńskiego – za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa
 • Łukasza Szumowskiego – za miliony wydane na niesprawne respiratory
 • Janusza Cieszyńskiego – za współudział w aferze respiratorowej 
  • Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Cieszyńskiego zostało złożone w Prokuraturze przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 • Antoniego Macierewicza – za ukrywanie wyników badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w Smoleńsku, za zniszczenie polskiego kontrwywiadu i działania na rzecz Rosji:
  • W styczniu br. Minister Obrony Narodowej powołał Zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu TU-154 pod Smoleńskiej w 2010 r.W ramach pracy w.w Zespołu, jak również w toku analizy dokumentów znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej ustalono, iż podkomisja smoleńska doprowadziła do zniszczenia i zagubienia 23 części Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 r. O wyżej wymienionym zaniechaniu przewodniczącego Macierewicza informowany był Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się do Prokuratora Generalnego o podjęcie działań przewidzianych w kpk, mających na celu przeprowadzenie wszystkich dostępnych i możliwych czynności procesowych, zmierzających do ustalenia przyczyn utraty przedmiotowych dowodów rzeczowych, jak również ustalenia miejsca przechowywania innych materiałów i dokumentów objętych w.w śledztwem, które do chwili obecnej – pomimo żądań Prokuratury – nie zostały przekazane właściwym organom.
 • Odpowiedzialnych za bezprawny zakup i inwigilowanie obywateli Pegasusem.
  • Swoje prace rozpoczęła komisja śledcza ds. Pegasusa.
 • Hejterów, którzy wykorzystywali informacje pozyskane z ministerstwa sprawiedliwości do szkalowania niezależnych sędziów.
  • Z delegacji z Ministerstwa Sprawiedliwości odwołani zostali sędziowie zamieszani w tzw. aferę hejterską. Prokuratura prowadzi śledztwo w ich sprawie.
 • Odpowiedzialnych za zmarnowanie miliardów złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce.
  • Zarząd Enei na początku roku wytoczył powództwo przeciwko byłym władzom spółki za decyzję o budowie bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka. Jednym z odpowiedzialnych jest Paweł Jabłoński – poseł PiS.
 • Prokuratorów usiłujących uchylić immunitet i wszczynających bezpodstawne postępowania karne przeciwko niezawisłym sędziom za wydawane przez nich orzeczenia.
  • Prokurator Generalny Adam Bodnar zainicjował przeprowadzenie pilnego audytu spraw o wskazanym charakterze, zarówno znajdujących się na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego, a także postępowań dyscyplinarnych. Na podstawie wyników analizy zostaną sformułowane wnioski w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności na etapie postępowania przygotowawczego lub weryfikacji dotychczasowego stanowiska oskarżyciela publicznego na etapie postępowania sądowego.
 • Policjantów, którzy pobili kobiety protestujące przeciwko barbarzyńskiemu orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji.
  • Wszczęto pierwsze postępowania. Powołany zostanie dedykowany zespół prokuratorski do analizy spraw, które miały charakter represji prawno-karnych w stosunku do osób, które w latach 2015-2023 uczestniczyły w protestach ulicznych i zgromadzeniach publicznych organizowanych w reakcji na działania władz.
 • Komendanta Jarosława Szymczyka za użycie granatnika w Komendzie Głównej Policji
  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w gabinecie Jarosława Szymczyka, który został odwołany ze stanowiska Komendanta Głównego Policji.

 • Piotra Wawrzyka i jego współpracowników z MSZ za aferę wizową (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 231 i art. 296 § 2 Kodeksu karnego)
  • Piotr Wawrzyk, były wiceminister spraw zagranicznych, został powołany na świadka przez komisję śledczą oraz usłyszał zarzuty w związku z aferą wizową. Grozi mu do 10 lat więzienia!
 • Jacka Kurskiego za niszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 43, art. 44 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo prasowe, art. 231 Kodeksu karnego).
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję i doprowadził do degradacji jej misję, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdej Polki i Polaka informacja o najważniejszych sprawach w kraju.
 • Adama Niedzielskiego – za wykorzystywanie do celów politycznych danych wrażliwych znajdujących się w rejestrach medycznych prowadzonych w resorcie zdrowia
  • Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie ujawnienia danych wrażliwych jednego z lekarzy.
Punktor

Rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

Daniel Obajtek przestał być Prezesem Zarządu ORLEN S.A. Powołana została nowa Rada Nadzorcza spółki, która aktualnie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu ORLEN S.A.

Punktor

Odzyskamy publiczne środki od przestępców, którzy dopuścili się kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników. Kontrola obejmie każdy resort, szczebel, instytucję. Ujawnimy nieprawidłowości i wskażemy odpowiedzialnych za korupcję, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi audyty, kontrole, postępowania sprawdzające dotyczące funkcjonowania Ministerstwa pod kierownictwem poprzednich władz. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych przestępstw na szkodę środków publicznych niezwłocznie będą kierowane zawiadomienia do prokuratury.

W X kadencji Sejmu rozpoczęły swoje prace trzy komisje śledcze mające na celu wyjaśnienie i rozliczenie kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników.

– Komisja śledcza ds. Pegasusa
– Komisja śledcza ds. afery wizowej
– Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych

Punktor

Przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski.

Powołana została komisja śledczą ds. afery wizowej, która rozpoczęła swoje prace 6 lutego 2024 r. Trwają przesłuchania świadków.

Punktor

W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje a nie znajomości rodzinne i partyjne.

Sukcesywnie odwoływani są dotychczasowi członkowie Rad Nadzorczych, a w ich miejsce powoływani są nowi. Nowe Rady Nadzorcze będą prowadzić postępowania kwalifikacyjne do nowych zarządów. Aktualnie są prowadzone postępowania m.in. do TAURON, ENEA, PGE, KGHM, PKO, PGG, JSW, PGZ, Totalizatora Sportowego, PZU. Minister Aktywów Państwowych zwrócił się do organów zarządzających grup kapitałowych objętych jego nadzorem właścicielskim, o wstrzymanie dokonywania zmian personalnych w organach tzw. spółek córek.

Punktor

Przywrócimy przejrzystość finansów publicznych. Przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. Winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności. W ciągu 100 dni ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.

Ministerstwo Finansów zakończyło uzgodnienia wewnętrzne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeglądu wydatków. Przeprowadzane są analizy informacji i danych dotyczące całego sektora finansów publicznych, które posłużą do sporządzenia tzw. białej księgi finansów. Kalendarz prac zdeterminowany jest jednak przez terminy sprawozdawcze w różnych obszarach finansów publicznych.

Punktor

Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finasowanie fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2mld zł z TVP na leczenie raka.

W mediach publicznych nie ma już mowy nienawiści. Telewizja i radio spełniają misję publiczną przekazywania rzetelnych informacji, z poszanowaniem widoczności działań wszystkich interesariuszy i  scen politycznych. W programach goszczą politycy wszystkich opcji politycznych. Trwa proces restrukturyzacji spółek medialnych, przygotowujących je do zmian na rynku medialnym w Polsce.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad głęboką reformą mediów publicznych, która zagwarantuje im stabilne finansowanie i niezależność od wpływów politycznych. Pierwszy etap to nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Obie ustawy będą dostosowane do wymogów prawa europejskiego – do tzw. Aktu o Wolności Mediów (MFA), który zostanie przyjęty przez Radę Europy 22 kwietnia 2024. Prace nad ustawą medialną prowadzone są z udziałem środowisk eksperckich i będą przedmiotem konsultacji społecznych.

Złożone zostało zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. Były prezes TVP zniszczył publiczną instytucję i doprowadził do degradacji jej misji, jaką jest rzetelna, obiektywna i dostępna dla każdej Polki i Polaka informacja o najważniejszych sprawach w kraju.

Zgodnie ze złożoną obietnicą rząd przeznaczył 3 mld złotych na onkologię dziecięcą, równocześnie zapewniając finansowanie TVP, nawet po zlikwidowaniu abonamentu RTV.

Punktor

Zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny, Instytut De Republica i 14 innych powołanych przez PiS agencji i instytutów, które są przechowalnią pisowskich aparatczyków. Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów.

KPRM prowadzi kontrolę w Narodowym Instytucie Wolności. 13 marca 2024 r. Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego Agnieszka Buczyńska odwołała Wojciecha Kaczmarczyka ze stanowiska dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Audyt przeprowadzony w instytucie dotyczył tylko jednego programu i wykazał ponad 20 nieprawidłowości i uchybień. Wkrótce minister ogłosi konkurs na dyrektora NIW-CRSO. Do tego czasu instytutem pokieruje Michał Braun.

Ponadto premier Donald Tusk zlikwidował Instytut De Republica, który przez dwa lata kosztował obywateli 40 mln złotych oraz Instytut Pokolenia, który miał roczny budżet na poziomie 10 mln zł.

Punktor

Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie.

W spółce CPK prowadzony jest audyt wewnętrzny przez Biuro Pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska.  Planowane jest także wyłonienie audytora zewnętrznego.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Kobiety

Unia Europejska

Praworządność

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska