Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Rolnictwo

Rolnictwo

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizę i ocenę stanu faktycznego w zakresie udziału w sprzedaży produktów pochodzenia polskiego w sklepach wielkopowierzchniowych. Trwają konsultacje z przedstawicielami sieci sklepów. Analizowane są obowiązujące przepisy prawa w zakresie obligatoryjnego oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów żywnościowych.

Punktor

Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizę i ocenę stanu faktycznego w zakresie infrastruktury i zapotrzebowania miast na miejsca do handlu produktami rolno-spożywczymi.

Punktor

Przedstawimy projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku.

Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej tj. Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście mają charakter uniwersalny, dają możliwość obsługi praktycznie wszystkich typów ładunków, w tym m.in. zboża. Łącznie zdolności przeładunkowe zboża obejmują ponad 13 mln ton w skali roku; w skali jednego miesiąca polskie porty morskie są w stanie obsłużyć ponad 1 mln ton zboża.

W obecnej sytuacji geopolitycznej działania Zarządów Morskich Portów prowadzą do zwiększania zdolności przeładunkowych – zarówno na terminalach już funkcjonujących jak i w nowej ofercie nieruchomościowej, poprzez m.in. pozyskiwanie nowych operatorów terminali o tym profilu, co ma miejsce np. w Porcie Gdańsk, gdzie został ogłoszony przetarg na dzierżawę terenu obejmującego ok. 24 ha w Porcie Północnym, z przeznaczeniem na terminal zbożowy.

Ponadto trwają prace analityczne, dotyczące możliwości  zwiększenia przeładunków, w szczególności w kontekście potencjalnych działań inwestycyjnych po stronie spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Punktor

Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje realizację projektu w 2024 roku.

Punktor

Wprowadzimy dla rolników fundusz stabilizacyjny, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizy w tym zakresie.

Punktor

Obniżymy koszty prowadzenia gospodarstw: zapewniając wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” przeznaczonego dla rolników oraz spółdzielni energetycznych i mającego na celu udzielenie wsparcia inwestycyjnego dla budowy różnych instalacji OZE wraz z magazynami energii. Prowadzony jest nabór wniosków w ramach interwencji 10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie do budowy biogazowni rolniczych do 50 kW, zakupu modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii, pompami ciepła, i kolektorów słonecznych oraz systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich. Całkowity budżet dla tego działania to 1,16 mld zł.

Punktor

Zapewnimy czystą i tanią wodę do produkcji rolnej – postawimy na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie. Rolnik ma prawo skorzystać z wody, która spadnie na jego grunt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad uruchomieniem inwestycji mających na celu zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w ramach KPO, gdzie wspierane będą przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Kobiety

Środowisko

Rodzina

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska