Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Praworządność

Praworzadność

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Uwolnimy sądy od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Powołany został Międzyresortowy Zespół ds. Przywracania Praworządności. Przygotowano i skierowano pod obrady Sejmu ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przygotowano do dalszych uzgodnień pakiet zmian prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Zmieniony został regulamin urzędowania sądów powszechnych. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało założenia do ustawy rozdzielającej funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Prowadzone są prace nad pozostałymi ustawami dotyczącymi przywrócenia praworządności.
Punktor

Zlikwidujemy neoKRS i utworzymy Krajową Radę Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją. Nielegalni sędziowie dublerzy zostaną odsunięci od orzekania. Osądzimy tych, którzy sprzeniewierzyli się sędziowskiemu ślubowaniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i skierowało do parlamentu rządowy projekt zmian w ustawie o KRS.
Punktor

Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, aby skuteczniej ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i opublikowało założenia do ustawy o rozdzieleniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej. 

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Kultura

Środowisko

Kobiety

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska