Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Polityka społeczna

Polityka Społeczna

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150% płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000zł.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu. Aktualnie jest on przedmiotem prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Punktor

Podniesiemy kwotę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy i pracuje nad harmonogramem działań.

Punktor

Zlikwidujemy tzw. „pułapkę rentową”: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy, których celem jest przygotowanie założeń projektu.

Punktor

Odciążymy pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzimy Bon Opiekuńczy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów.

Minister do spraw Polityki Senioralnej nadzoruje prace nad założeniami do projektu ustawy.

Punktor

Stworzymy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. W ciągu pierwszych 100 dni złożymy projekt ustawy i rozpoczniemy szkolenia i certyfikacje.

Minister ds. polityki senioralnej przedstawiła założenia do projektu i zgłosiła go do wykazu prac Rady Ministrów.

Punktor

Złożymy gotowy projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje stanowisko resortu do projektu obywatelskiego. Od marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła o 192,52 zł i wynosi 1780,96 zł.

Punktor

Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich.

Ministra do spraw Równości prowadzi konsultacje społeczne w tym zakresie.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Rodzina

Mieszkania

Świeckie Państwo

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska