Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Kultura

Kultura

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Język śląski zostanie uznany za język regionalny. Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków.

25 stycznia 2024 Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy uznający język śląski za język regionalny. 

Uznanie śląskiego za język regionalny oznacza m.in., że język śląski trafi do szkół jako przedmiot nieobowiązkowy. Na 2024 rok przygotowano w budżecie państwa 2 mln zł na przygotowanie nauczania języka śląskiego w szkołach.

Punktor

Wprowadzimy ustawę o statusie artysty gwarantującą artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy. Pandemia obnażyła wady obecnego systemu, w którym praca twórcza nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Wsparcie dla systemu zapewnią środki, trafiające wcześniej m.in. na Fundusz Kościelny.

Projekt ustawy zostanie w kwietniu przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizacjom zrzeszającym twórców i artystów w trybie prekonsultacji. W ustawie uproszczono postępowanie przyznawania uprawnień do dopłaty do składek, przygotowano też nowy schemat finansowania. W proces włączania dopłat do składek zaangażowany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Punktor

Zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę:

  • cenzurę ekonomiczną, czyli cofanie środków finansowych dla instytucji kultury niewygodnych dla władzy
  • cenzurę personalną, czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy
Programy ministerialne i konkursy grantowe przyznawane są z poszanowaniem różnych poglądów i wolności artystycznej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało nowe rady eksperckie w 32 programach Ministra, które reprezentują szerokie grupy interesariuszy – eksperci zostali powołani ze względu na dorobek, a nie poglądy, w konsultacji z szerokimi środowiskami. Dokonywany jest również przegląd ciał doradczych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkursy na dyrektorów m.in w Teatrze Starym w Krakowie, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, FINA, Operze Królewskiej i innych.
Rozpoczęto procedurę łączenia zdublowanych instytucji, by transparentnie zarządzać środkami publicznymi. Połączone zostaną: Instytut Książki i Instytut Literatury oraz Instytut Adama Mickiewicza i Biuro “Niepodległa”, Narodowy Instytut Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Kobiety

Energetyka

Bezpieczeństwo

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska