Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Energetyka

Energetyka

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

„Zamrozimy” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.

Ceny gazu zostały zamrożone dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku.

Punktor

Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt przepisów modyfikujących system rozliczeń net-billing. Trwają konsultacje sektorowe i wewnątrzresortowe.

Punktor

Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach KPO realizuje program pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”, który ma na celu wsparcie 220 społeczności energetycznych. Budżet programu wynosi 851 mln zł.

Punktor

Złożymy projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest na końcowym etapie przygotowania założeń. Prowadzone są konsultacje sektorowe.

Punktor

Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad aktualizacją Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 oraz nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Pierwsze wyniki prac będą dostępne w marcu, a zakończenie prac przewidywane jest na lipiec 2024 r.

Przygotowanie propozycji przepisów planowane jest do końca I połowy 2024 r.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają także prace nad aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej. Model finansowania projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu realizowanego przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. , w tym optymalny model wsparcia jest obecnie przedmiotem prac analitycznych.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Środowisko

Rolnictwo

Rodzina

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska