Logo Koalicja Obywatelska
100 konkretów

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zobacz nasze
postulaty

Punktor

Rozliczymy Komendanta Głównego Policji za działania łamiące porządek prawny na przykład wykorzystanie Biura Operacji Antyterrorystycznych do tłumienia zgromadzeń w tym strajków kobiet oraz innych działań, na polityczne zlecenie, wymierzonych w opozycję.

Zgodnie z poleceniami ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zostały przeprowadzone kontrole w zakresie:

  1. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r., tzw. sprawa granatnika;
  2. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze pod Ciechanowem 20 sierpnia 2023 r.;

Po kontroli MSWiA na temat: Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r. – 29 lutego 2024 r. złożono zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dwóch sprawach:

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 263 § 2 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Ponadto, 7 marca 2024 r. do prokuratury złożono kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych, w wyniku czego działano na szkodę interesu prywatnego, w ten sposób, że nie podjęto ewakuacji osób przebywających w budynku Komendy Głównej Policji, bezpośrednio po zaistnieniu 14 grudnia 2022 r. zdarzenia nadzwyczajnego (odpalenie granatnika RGW-90).

11 marca 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamieściła informację w serwisie X o tym, że „wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków z związku niesprawdzeniem granatnika pod kątem saperskim oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. W toku tego postępowania zbadane zostanie niezarządzanie ewakuacji budynku KGP”.

Wnioski z kontroli dotyczącej zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Ponadto w Biurze Kontroli Komendy Głównej Policji przygotowywana jest dokumentacja związana z wyjaśnieniem zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy Policji. Dotyczy ona również m.in. zdarzenia z 18 listopada 2020 r. i użycia przez funkcjonariusza  CPKP „BOA” pałki teleskopowej.

Jednocześnie informujemy, że kordony policji nie chronią już partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków.

Punktor

Rozliczymy kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń: kierowania sił i środków policyjnych do partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków, „śledzenia” przez patrole umundurowane i operacyjne działaczy i polityków opozycji.

Zgodnie z poleceniami ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zostały przeprowadzone kontrole w zakresie:

  1. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r., tzw. sprawa granatnika;
  2. Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze pod Ciechanowem 20 sierpnia 2023 r.;

Po kontroli MSWiA na temat: Wyjaśnienia przyczyn, okoliczności oraz skutków zdarzenia nadzwyczajnego z udziałem Komendanta Głównego Policji, mającego miejsce w Komendzie Głównej Policji 14 grudnia 2022 r. – 29 lutego 2024 r. złożono zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dwóch sprawach:

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka

– możliwość popełnienia przestępstwa z art. 263 § 2 kk przez gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Ponadto, 7 marca 2024 r. do prokuratury złożono kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych, w wyniku czego działano na szkodę interesu prywatnego, w ten sposób, że nie podjęto ewakuacji osób przebywających w budynku Komendy Głównej Policji, bezpośrednio po zaistnieniu 14 grudnia 2022 r. zdarzenia nadzwyczajnego (odpalenie granatnika RGW-90).

11 marca 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamieściła informację w serwisie X o tym, że „wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków z związku niesprawdzeniem granatnika pod kątem saperskim oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. W toku tego postępowania zbadane zostanie niezarządzanie ewakuacji budynku KGP”.

Wnioski z kontroli dotyczącej zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk mającego miejsce w Sarnowej Górze zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Ponadto w Biurze Kontroli Komendy Głównej Policji przygotowywana jest dokumentacja związana z wyjaśnieniem zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy Policji. Dotyczy ona również m.in. zdarzenia z 18 listopada 2020 r. i użycia przez funkcjonariusza  CPKP „BOA” pałki teleskopowej.

Jednocześnie informujemy, że kordony policji nie chronią już partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków.

Punktor

Zapewnimy finansowanie z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią. Zlikwidujemy szlak przemytników przechodzących z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski i dalej UE.

Wzmocnienie infrastruktury granicznej UE, a co za tym idzie likwidacja sztucznie wygenerowanego szlaku migracyjnego przez Polskę i kraje bałtyckie jest priorytetem rządu. Dlatego też dokonano audytu funkcjonowania zapory na granicy oraz opracowano plan jej wzmocnienia, aby mogła realizować cel dla jakiego została zbudowana czyli ograniczenie i docelowo zamkniecie szlaku migracyjnego. Wzmocnienie zapory i uzyskanie jej dodatkowej funkcjonalności powinno nastąpić do końca 2024 roku, a zakończenie procesu jej uszczelniania do połowy 2025 roku. Prace planistyczne są już zaawansowane, także w ramach współpracy KG SG z jedną z polskich uczelni technicznych.

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o dofinansowaniu ze środków UE projektu Komendanta Głównego Straży Granicznej pt. „Budowa technicznej ochrony zewnętrznej granicy UE na obszarach wodnych na odcinku granicy RP z Białorusią w POSG cz. II” w kwocie 57 700 000 zł, w tym 43 275 000 zł to wkład UE. Porozumienie finansowe z KGSG zostało podpisane 12.01.2024 r. Środki unijne pochodzą z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (IZGW) w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 01.10.2023 – 30.06.2025.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W ostatnich miesiącach w MSWiA odbyły się liczne spotkania z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej, w tym z Komisarz Ylvą Johansson, poświęcone zagadnieniom zarządzania migracjami, z instrumentalizacją migracji przez Rosję i Białoruś  i możliwościami ograniczenia napływu migrantów z  państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Jednym z najważniejszych aspektów tych rozmów dla Polski jest kwestia solidarnego wsparcia finansowego na poziomie UE w celu wzmocnienia ochrony granicy państwowej. Uzyskano zapewnienie, że KE planuje zwiększenie puli środków na pokrywanie wydatków państw członkowskich związanych z ochroną zewnętrznych granic, jeszcze w 2024 roku. Polska w ostatnich miesiącach wnioskowała o wyasygnowanie tego typu środków z budżetu UE.

Logo Platformy Obywatelskiej

Sprawdź
również

Kultura

Środowisko

Kobiety

Zobacz wszystkie

100 konkretów

Wróć na stronę główną

Logo Koalicja Obywatelska